Aktualności

2016-04-29

Pierwsze wizyty monitorujące

Trener Dominik Kmita odwiedził pierwsze 2 grupy, które rozpoczęły swoje projekty badawcze. W grupie 3-4 latków z przedszkola 264, którzy realizują projekt badawczy Apteczka, padło kilka interesujących hipotez. Oto niektóre z nich.
- naklejki „dzielny pacjent” daje lekarka. Dzieci uważały, że mężczyźni nie dają naklejek.
- lekarstwa przyjmuje się: przez strzykawkę, „do dupy”, do gardła.
- opaska do zatrzymywania krwi to: pasek do spodni/spódnicy.
Po ok ½ h zabawy jedna z dziewczynek zaczęła pokazywać, jak zawiązuje ten pasek na ręku i pod niego wkłada strzykawkę. Mówiła bardzo niezrozumiale ale można było wywnioskować, że opowiada o tym jak miała pobieraną krew. Ten przykład analizowaliśmy jako dowód na to, żeby dawać dzieciom więcej czasu na zabawę przedmiotami zebranymi w trakcie trwania projektu, bo w jej trakcie – nie od razu – dzieciom przypominają się ich doświadczenia.